Coverto levererar fasadlösningar till nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader: fibercementskivor och sandwichpaneler. Vi arbetar med ett stort utbud av olika spännvidder och kulörer för att skapa en attraktiv lösning – anpassad efter dig.
Vi kan även hjälpa dig att montera din fasadlösning.

Våra fasadlösningar passar alla typer av byggnader:

 • Maskinhallar
 • Lagerhallar
 • Industrihallar
 • Båthallar
 • Logistikhallar
 • Kylrum
 • Frysrum
 • Bostadshus
 • Träningsanläggningar

Vi arbetar endast med etablerade CE-certifierade leverantörer. Kontakta oss för en offert eller för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Sandwichpaneler

 • 4 isoleringstyper: Cellplast, PIR, PUR and Mineralull
 • Tjocklek: 40mm – 300mm
 • Modulbredd: 600mm – 1 200mm
 • Lågt U-värde: ner till 0.12
 • Brandklass: upp till 4 timmar
 • Långa spännvidder
 • Exteriört, Interiört, Akustik, Renrum, Brandsäkert

Väggplåt

 • Sinus and TRP form
 • Korrugeringshöjd: 18 – 46mm
 • Tjocklek: 0.5 – 1.25mm
 • Finns med isolerad botten

Fibercementskivor

 • För exteriört and interiört
 • Brandbeständig
 • Enkel montering
 • Behöver minimal underhållning
 • Genomfärgade