Coverto vill säkra en hållbar framtid. Vi vill ha säkra arbetsplatser och skapa de allra nöjdaste kunderna. Därför värnar vi om miljö, säkerhet och kvalitet.

Det innebär exempelvis att vi enbart arbetar med CE-certifierade leverantörer. Att vi är noga med att följa lagar och förordningar och att vi kontinuerligt säkerhetsställer våra medarbetares kompetens. Vi arbetar efter tydliga rutiner och ett standardiserat arbetssätt för att hantera de risker som finns i branschen. Ett engagerat miljöarbete, kvalitetsarbete och säkerhetsarbete ger nöjda medarbetare – som ger de allra nöjdaste kunderna.

Vår miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och kvalitetspolicy finns att ladda ner här.

 

Miljöpolicy Coverto.pdf

Arbetsmiljöpolicy Coverto.pdf

Kvalitetspolicy Coverto.pdf