Snabbgross Coverto

Projektbeskrivning

Beställare:   Asplunds Bygg
Ort:   Skövde, Sverige
Storlek:   ca 1 800 m2
Färdigställt:   2022
Beskrivning:  Coverto fick i uppdrag att projektera, leverera och montera stålstomme, smide/fackverk, tak inkl. taktäckning, betongsockel, stålstomme för entresol, sandwichpaneler med tillbehör samt skärmtak.

Huvudbeställaren ville ha en entréportal som hade en slät yta, läng spännvidd på 10 m, dold infästning, inga synliga vertikala skarvar/beslag, special kulör samt att panelerna skulle linjeras med den befintliga fasaden.
Detta löste vi med en kostnadseffektiv speciallösning tillsammans med våra leverantörer. Lösningen är unik och något vi tar med oss som erbjudande i andra projekt.