Coverto får utmärkelsen Branschvinnare 2022

Vi på Coverto är oerhört stolta över utmärkelsen Branschvinnare 2022. Det är ett kvitto på att vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden och fortfarande efterfrågades under en pandemi.
Trots en tuff pandemi lyckades vi tiofaldiga vår omsättning. Men detta hade vi aldrig lyckats med utan vår kompetenta och dedikerade personal, våra samarbetspartners och våra leverantörer.
Så tack till er alla!
Nu siktar vi mot nya mål!