Coverto skriver kollektivavtal med Byggnads

Coverto tecknar hängavtal med Byggnads. Vi är långsiktiga och vill verka för en sund och rättvis byggnadsbransch.

Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller. De anställda garanteras rimlig lön och villkor som är gemensamma för branschen. På så sätt kan vi och företagen konkurrera på lika villkor utan risk att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor.

Kollektivavtalskollen: https://www.byggnads.se/medlem/kollektivavtal/kollektivavtalskollen/

Coverto får utmärkelsen Branschvinnare 2022

Vi på Coverto är oerhört stolta över utmärkelsen Branschvinnare 2022. Det är ett kvitto på att vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden och fortfarande efterfrågades under en pandemi.
Trots en tuff pandemi lyckades vi tiofaldiga vår omsättning. Men detta hade vi aldrig lyckats med utan vår kompetenta och dedikerade personal, våra samarbetspartners och våra leverantörer.
Så tack till er alla!
Nu siktar vi mot nya mål!

Unik entréportal framtagen för Snabbgross projektet

Huvudbeställaren hade som krav att entréportalen ovanför entrén skulle ha:

  • en slät yta
  • lång spännvidd på 10 m
  • dold infästning
  • ej synliga vertikala skarvar/beslag
  • en specialkulör
  • paneler som skulle linjeras med den befintliga fasaden

Detta löste vi med en kostnadseffektiv speciallösning tillsammans med våra leverantörer.

Lösningen är unik och något vi tar med oss som erbjudande i andra projekt.

Reningsverk i Tibro

Coverto har fått i uppdrag att leverera och montera högprofilerad takplåt (TRP), betongsockel, ståltrappor och sandwichväggar med tillbehör. Vi påbörjar arbetet den 21 februari 2022.

• Beställare: Asplunds Bygg
• Ort: Tibro
• Storlek: – m2
• Start: 2022-02-21

Snabbgross i Skövde

Coverto har fått i uppdrag att projektera, leverera och montera stålstomme, smide/fackverk, tak inkl. taktäckning, betongsockel, stålstomme för entresol, fasadväggar med tillbehör samt skärmtak. Vi påbörjar arbetet den 1 oktober 2021.

• Beställare: Asplunds Bygg
• Ort: Skövde
• Storlek: – m2
• Start: 2021-10-01

Reningsverk i Skillingaryd

Coverto har fått förtroendet att leverera sandwichpaneler i mineralull med tillhörande tillbehör, beslag och fästdon till reningsverk i Skillingaryd, Jönköping. 

Ny hemsida lanserad

Som modern totalentreprenör var det självklart att uppdatera hemsidan och hela identiteten för framtiden. VI vill leva som vi lär.

Här kommer ni att hitta våra senaste referenser och kan även ladda ner våra miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetspolicy. På grund av flera förfrågningar utanför Sverige så har vi även gjort hemsidan på engelska. Följ oss gärna på våra sociala medier: Facebook och Linkedin

Nytt montagejobb i Örebro

Coverto har tecknat ett kontrakt med Logistic Contractor för att montera 7 000 m2 sandwichpaneler, takavvattning, ståltrappor samt plåtentreprenad för EBREX nya anläggning i Örebro. Coverto påbörjar sitt arbete den 1 oktober 2018.

• Beställare: Logistikentreprenör
• Ort: Örebro
• Storlek: 7 000 m2
• Start: 2018-10-01