Coverto skriver kollektivavtal med Byggnads

Coverto tecknar hängavtal med Byggnads. Vi är långsiktiga och vill verka för en sund och rättvis byggnadsbransch.

Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller. De anställda garanteras rimlig lön och villkor som är gemensamma för branschen. På så sätt kan vi och företagen konkurrera på lika villkor utan risk att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor.

Kollektivavtalskollen: https://www.byggnads.se/medlem/kollektivavtal/kollektivavtalskollen/