23#

Projektbeskrivning

Beställare:   Skanska
Ort:   Göteborg, Sverige
Storlek: 1500 m2
Färdigställt:   2017
Beskrivning: Coverto levererade sandwichväggar till en ny ICA Kvantum som uppfördes av Skanska.