18.

Projektbeskrivning

Beställare:   Skanska
Ort:   Göteborg, Sverige
Storlek: 380 m2
Färdigställt:   2016
Beskrivning: Media Markt behövde minska sin butiksyta. Coverto levererade och monterade 2 parallella vertikala sandwichväggar med en säkerhetsklass II och en luftspalt emellan för att klara ljudkraven samtidigt som pågående handel pågick. Det krävdes bra förplanering och riskanalys för att kunna utföra ett effektivt arbete på 3 veckor.